^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Opłaty

Koszt dziennego wyżywienia w przedszkolu wynosi 7,50 zł, w tym:
Śniadanie – 1,60 zł
Obiad – 4,20 zł
Podwieczorek – 1,70 zł


Prosimy rodziców o zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż jeden dzień istnieje możliwość odpisu stawki żywieniowej na kolejne dni od daty zgłoszenia. Informacje o nieobecności dziecka należy podać do godziny 12.00. Natomiast przy jednodniowej nieobecności dziecka jest możliwość odebrania posiłków.


Opłaty za Przedszkole w Ciechanowcu pobierane sa na podstawie:
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
- uchwały Rady Miejskiej w  Ciechanowcu w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec.

Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Ciechanowiec w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

Opłaty za przedszkole, na podstawie otrzymanych kwitków, należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015 © Przedszkole w Ciechanowcu