^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia - zdrowi my"

Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz w celu rozwijania kompetencji kluczowych przedszkolaków oraz nauczycieli, w bieżącym roku szkolnym dzieci z naszego przedszkola biorą udział w projekcie pt. "ZDROWA ZIEMIA, ZDROWI MY!".
Projekt ma na celu m.in.:
- rozwijać kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie dzieci,
- budować postawy współczesnego, świadomego swoich możliwości i aktywnego społecznie obywatela,
- budować zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi, ekologicznymi i społecznymi.

Projekt "Przedszkole pełne możliwości"

Projekt „Przedszkole pełne możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola w ramach projektu „Przedszkole pełne możliwości” trwa od lipca do sierpnia 2020 lub do wyczerpania miejsc.
Nabór obejmuje okres udziału: 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 9 dzieci (4K i 5M) w wieku przedszkolnym oraz dostosowanie oferty dla łącznie 86 (38K/48M) wychowanków Przedszkola w Ciechanowcu do zdiagnozowanych potrzeb w zakresie stwierdzonych deficytów (28) oraz rozwoju kompetencji kluczowych (64), a także podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wyposażenie go w niezbędne materiały oraz doskonalenie kompetencji jego nauczycieli (6K). 

O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się osoby, które spełnią następujące kryteria:

  1.  zamieszkanie na terenie gminy miejsko-wiejskiej Ciechanowiec
  2.  wiek dziecka – wiek przedszkolny zgodny z Wytycznymi
  3.  złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie

Kryteria premiujące:

  •  dzieci matek lub ojców, posiadających stopień niepełnosprawności – 5 pkt. (orzeczenie)
  •  dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących – 5 pkt. (oświadczenie)
  •  dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub w gospodarstwie rolnym – 5 pkt. (oświadczenie)

Wszelkie informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
- w biurze projektu
ul. Mickiewicza 29a (placówka przedszkola)
18-230 Ciechanowiec
Tel. 86 277 11 45
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem Rodzica/ Opiekuna prawnego uczestnika dziecka.
W/w dokumenty należy złożyć w siedzibie lub przesłać pocztą na adres przedszkola (decyduje data stempla pocztowego) lub wysłać w formie skanowanych dokumentów na adres e ‘mailowy podany poniżej:

Przedszkole w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 29a
18-230 Ciechanowiec
Tel. 86 277 11 45
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O wynikach rekrutacji dzieci do projektu „Przedszkole pełne możliwości rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni telefonicznie do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w przedszkolu lub pod nr telefonu wskazanym w ogłoszeniu..

Rekrutacja do Projektu jest otwarta, jawna, na jednakowych warunkach dla wszystkich kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.
Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości płci.
Rekrutacja uczestników prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans poprzez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa i równy dostęp do informacji dla zainteresowanych udziałem w Projekcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 bez względu na ich płeć, stopień niepełnosprawności, czy pochodzenie społeczne.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE: "Przedszkole pełne możliwości"

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015 © Przedszkole w Ciechanowcu