^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

 ROZKŁAD POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU

 

7:00-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
8:00-8:30 Zabawy integrujące grupę, zabawy w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ćwiczenia poranne, Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience- przygotowanie do śniadania
8:30-8:50 Śniadanie.
8:50-9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.
9.00-10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą: zajęcia dydaktyczne programowe prowadzone przez wyzwalające aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno- muzyczne.
10:00-11:15 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.
W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy
i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualnie czytanie fragmentów książek).
11:15-11:30 Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, higieniczne.
11:30-12:00 Obiad
12:00-12:30 Czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie. Przygotowanie odpoczynku.
12:30-14:00 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.
14:00-14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabawy ruchowe i taneczne w sali.
14:30-14:45 Podwieczorek.
14:45-15:00 Czynności higieniczne – porządkowe po podwieczorku
15:00-16:00  Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015 © Przedszkole w Ciechanowcu