^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Więceji nformacji:https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach?fbclid=IwAR0fr-ZMfbZVOLAvvgPr-q56btuXYUne1lU9agKAVGwwpWEU9l-_gT97h1o

Profilaktyka zdrowotna w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

W zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami
zachorowań na koronawirusa

  • prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk
    z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • prosimy o nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • informujemy, że jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • informujemy, że jeśli wróciłeś z terenów występowania koronawirusa i masz objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • powiadamiamy, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola
    lub szkoły, rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)dotyczy dzieci do 8. roku życia.

Dzień Otwarty w Przedszkolu

Dnia 6 marca 2020 r. w godzinach 9:00 – 15:00 zapraszamy serdecznie wszystkich przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na Dzień Otwarty do naszego przedszkola (w budynku szkoły podstawowej, ul. 11 listopada 5). Jest to jedna z form adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych. Taki dzień pozwoli Państwu na poznanie przebiegu dnia w przedszkolu, poznanie nauczycielek i personelu a dzieci będą mogły pod okiem swoich rodziców włączyć się w zabawy i zajęcia.

Ogłoszenie - rekrutacja

RUSZA REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLA W CIECHANOWCU!!!

Rozpoczyna się proces rekrutacji do naszego przedszkola!
Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Rekrutacja” oraz u dyrektora przedszkola (sekretariat Szkoły Podstawowej ul. 11 listopada 5).
Wypełniony wniosek można będzie złożyć u dyrektora lub nauczycieli przedszkola od 20 lutego do 16 marca do godz. 15:00.

Jasełka

        Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, szczęścia i magii. Czas spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Mikołajem

        Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków.

Czytaj więcej...

Andrzejki

W piątek, 29 listopada  obchodziliśmy w  naszym przedszkolu Andrzejki. W każdej Grupie przedszkolaki chciały zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu „Przedszkole pełne możliwości”

Przedszkole w Ciechanowcu podaje do wiadomości publicznej informację o wynikach otwartego
naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej
III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-
001/19.  
 
Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.).
Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta.
 
Wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze spełniła Fundacja „ORZEŁ”, ul. Węglowa 6a lok.9,
15-121 Białystok, która uzyskał maksymalną liczbę punktów i w związku z tym została wybrana na
Partnera Projektu.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU 

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONAODZENIOWA”

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Zapraszamy w związku z tym do udziału wszystkie dzieci i rodziców w konkursie świątecznym „NA NAJPIĘKNIEJSZE OZDOBY BOŻONARODZENIOWE”, które następnie zostaną przekazane na kiermasz. Chcemy, aby prac było jak najwięcej dlatego prosimy o zaangażowanie i tym samym pomoc w zorganizowaniu kiermaszu. Zebrane pieniądze zostaną dołożone do kwoty zebranej podczas festynu z okazji pożegnania lata i przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego do przedszkola. Prosimy o ciekawe i estetyczne ozdoby np. bombki, stroiki, choinki, aniołki, szopki i inne. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone. Regulamin konkursu w załączniku.

Konkurs recytatorski „POLAK MAŁY”

5 listopada 2019r. odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej „Polak Mały". Wzięły w nim udział dzieci z naszego przedszkola oraz zerówek, a zorganizowały go Panie: Ewa Żero i Urszula Kaczmarek. Konkurs odbył się w obecności Komisji, która analizowała występy dzieci i na koniec ogłosiła wyniki. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz nagrodę za udział, a laureaci konkursu nagrodę książkową. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział a laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Zobacz galerie

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015 © Przedszkole w Ciechanowcu